LOGO  

Interim Management
Projectmanagement
ICT-Consultancy

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
VAARDIGHEDEN

Ik ben een pragmatische, gedreven manager (ICT, software development). Ik combineer vaardigheden op het gebied van management, consultancy en commercie, waardoor ik een all-rounder binnen het vakgebied ben. Mijn kennis strekt zich uit van systeemontwikkeling en projectmanagement, tot business development en strategie.

Mijn vaardigheden in het kort: evenwichtig, betrouwbaar, analytisch, betrokken, communicatief vaardig, concreet, creatief, oplossend, pragmatisch en strategisch.


Een uitgebreidere beschrijving van mijn vaardigheden uit mijn persoonlijkheidstest

Communiceren
Je weet je goed uit te drukken en kunt je mening in begrijpelijke taal aan anderen overbrengen. Je vraagt bij anderen even door om te weten of je boodschap helder is overgekomen. En je ideeën en feiten zet je op een heldere en overtuigende manier uiteen voor een groep mensen. Je maakt daarbij gebruik van alle mogelijke middelen die daarvoor nodig zijn. Ook ben je goed in het vaststellen van knelpunten en het bedenken en uitwerken van oplossingen. Je kunt hierover schriftelijk of mondeling goed rapporteren aan degene die aan jou advies vraagt. Je ideeën en meningen weet je ook goed in begrijpelijke en correcte taal op papier te zetten.

Beheren
Je bent goed in staat om activiteiten en projecten te doorgronden en schematisch weer te geven. Systematiseren en categoriseren van gegevens, mensen of zaken gaat je makkelijk af. Je bent iemand die bij voorbeeld goed in staat is zaken te registreren, vergelijken en in tabellen te zetten.

Beïnvloeden
Van nature geef je makkelijk sturing aan een groep. Je hebt een duidelijk doel voor ogen en kunt anderen laten samenwerken om dat doel te bereiken. Bovendien breng je makkelijk samenwerkingsverbanden tot stand. Je schakelt daarbij de benodigde personen en middelen in om samen het groepsdoel te bereiken.

Problemen oplossen
Als je problemen signaleert, ben je goed in staat om belangrijke informatie te onderscheiden van de minder belangrijke informatie. Als het nodig is, zoek je naar meer gegevens om de oorzaken van het probleem op te sporen. Je legt makkelijk verbanden. Ook zie je jezelf als visionair. Je kunt je prima concentreren op de grote lijnen. Je hebt goede ideeën over lange termijn beleid en oplossingen. Anderen vinden je ideeën vaak vernieuwend en helder. Als je zaken constateert die niet juist zijn, onderneem je overigens ook actie. Dit geldt voor concrete zaken, maar ook voor concepten, ideeën of plannen. Je streeft naar perfectie en neemt geen genoegen met gemiddelde resultaten.

Motiveren
Hard werken, hoge eisen stellen aan je werk, klantgericht zijn.

  

 


 

Marco Luiten

test jezelf